Etapa 14

MOTNIK - MORAVČE

Etapa je dolga 23,1 km. Predviden čas zmerne hoje je 6 h 30 min.

Na tej etapi nas bodo usmerjale usmerjevalne table. Pot poteka po gozdnih kolovoznih poteh in asfaltnih cestah.

KONTROLNE TOČKE

Motnik: cerkev sv. Jurija (žig se nahaja v gostilni Pri Flegarju, Motnik 11, 1221 Motnik)

Trojane: Arheološko najdišče Atrans (žig se nahaja v Restavraciji Trojane - Terasa, Trojane 11, 1222 Trojane)

Golčaj: cerkev sv. Neže (žig se nahaja v skrinjici pri cerkvi)

Limbarska gora: cerkev sv. Valentina (žig se nahaja v gostilni Urankar, Limbarska gora 16, 1251 Moravče)

Šmartno v Tuhinju: cerkev sv. Martina (žig se nahaja v baru Matjan, Šmartno v Tuhinju 22, 1219 Laze v Tuhinju)

Moravče: cerkev sv. Martina (žig se nahaja v gostilni in piceriji Pri Jurku, Trg svobode 15, 1251 Moravče)

Več informacij:

Opis poti te etape.

Turistične informacije za to etapo.

Moravče: župnijska cerkev Sv. Martina

Župnijska cerkev stoji v parku v jedru vasi, njene prve omembe segajo v leto 1232. Od nekdanje poznogotske cerkve je v današnji stavbi deloma ohranjeno še zidovje. Cerkev je večinoma zgrajena iz moravškega peščenjaka, iz katerega so tudi različne kamnoseške stvaritve, značilne za cerkev. Leta 1900 pa je bila celotna cerkev prenovljena. V glavnem lesenem oltarju se nahaja na tronu klečeči sv. Martin med štirimi angeli, atiko krasi Marijino kronanje. Oltarna slika sv. Martina z moravško pokrajino in križev pot je delo Layerjevih ali njegove delavnice. Pred cerkvijo je spomenik Juriju Vegu, matematiku in utemeljitelju znanstvene balistike, rojenemu v bližnji Zagorici pri Dolskem

Župnija Moravče

Trg svobode 14

SI-1251 Moravče

Šmartno v Tuhinju: župnijska cerkev sv. Martina Župnijska cerkev stoji sredi naselja. Prvič je pisno omenjena leta 1526, verjetno pa je prvotna cerkev stala že v 13. stoletju na mestu današnjega spominskega parka. Po porušitvi stare cerkve so med leti 1732-35 zgradili popolnoma novo mogočno baročno stavbo, ki je bila delo arhitekta Gregorja Mačka. Med 2. svetovno vojno je bila cerkev močno poškodovana, ostal je samo še zvonik in zakristija. Arhitekt Jože Plečnik je v sodelovanju z Antonom Bitencem izdelal načrte za obnovo cerkve, ki pa niso bili odobreni. Leta 1958 je bila na mestu nekdanjih gospodarskih poslopij dovoljena gradnja nove cerkve, ki jo je leta 1960 posvetil škof Anton Vovk. Cerkev je delo arhitekta Antona Suhadolca, Plečnikovega sodelavca. Nad oltarno mizo so tri barvna okna, delo Staneta Kregarja iz leta 1959. Na sredini je sv. Martin, levo sv. Štefan in desno sv. Jurij.

Župnija Šmartno v Tuhinju

Šmartno 18

SI- 1219 Laze v Tuhinju