Etapa 15

MORAVČE - LJUBLJANA

Etapa je dolga 32,4 km. Predviden čas zmerne hoje je 7 h 15 min).

Od odcepa na Katariji, kjer so od naše poti odcepi evropska pešpot E6, ki vodi v Jevnico, pa vse do spomenika na Oklem, nas bodo vodile belo rdeče Knafelčeve markacije. Z Okla do Šmartnega ob Savi nas bodo ponovno vodile belo rumene markacije za pohodne tematske poti.

KONTROLNE TOČKE

Zagorica pri Dolskem: rojstna hiša Jurija Vege (žig se nahaja v skrinjici na rojstni hiši, Zagorica 12, 1262 Dol pri Ljubljani)

Dob: cerkev sv. Martina (žig se nahaja v gostišču Jamarski dom na Gorjušu pri Domžalah, Gorjuša 2a, 1233 Dob pri Domžalah)

Šmartno ob Savi: cerkev sv. Martina (Dnevni bar Tavčar, Cesta v Šmartno 7, 1000 Ljubljana)

Ljubljana: Slovenski etnografski muzej (SEM), (žig se nahaja v recepciji Narodne galerije, Majstrova ulica 3, 1000 Ljubljana - vhod z notranje strani in v Turistično informacijskem centru Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

Šmartno pod Šmarno goro: cerkev sv. Martina (žig se nahaja v gostilni Bizeljčan, Šmartno 5, 1211 Ljubljana)

Več informacij:

Opis poti te etape.

Turistične informacije za to etapo.

Šmartno ob Savi: župnijska cerkev Sv. Martina

Župnijska cerkev stoji v naselju Šmartno ob Savi, ob Cesti v Šmartno. Prva znana omemba cerkve je iz leta 1430. Prvotno gotsko cerkev so večkrat predelali in povečali, leta 1688 je dobila nov prezbiterij in zvonik. Sedanja cerkev je baročna osmerokotna centralna stavba iz 17. stoletja in delno sočasno notranjo opremo. Veliki zlati oltar ima letnico 1699. V tronu je kip sv. Martina na konju, ob niši sta sv. Peter in Pavel, v atiki Marija in nad atiko nadangel Mihael.

Župnija Ljubljana - Šmartno ob Savi

Cesta v Šmartno 38

SI-1000 Ljubljana