Sveti Martin

Sveti Martin se nam predstavlja tudi kot neutruden popotnik, ki je prepotoval domala vso takratno srednjo Evropo. Znano je njegovo potovanje v rodno Savario, da bi krstil svojo mater, pri čemer je gotovo potoval preko naših krajev, saj je takratna cestna povezava med Oglejem (Aquileia) in Sombotelom (Savaria) vodila preko Hrušice (Ad Pirum), Logatca (Mansio Longatico), Ljubljane (Emona) in Ptuja (Poetovia). Potoval je tudi po drugih krajih današnje Evrope (vojsko je služil v Galiji, kamor je potoval iz Pavije mesta svojega otroštva; v bližini Milana je ustanovil samostan in tam nekaj časa živel; škofoval je v Toursu, potoval pa je tudi v Rim domnevno pa tudi v Sirmium (Sremska Mitrovica). Potovanja, ki jih je opravil zaznamujejo različne stopnje v njegovem življenju, ki se kasneje jasno izrazijo v zavzetem oznanjevanju krščanske ljubezni in nauka ter posredovanja resnice. Tako tudi nas spodbuja, da se na pot odpravimo z odprtim srcem in da razdalje ne vidimo kot oviro ampak kot priložnost, v kateri se že danes kažejo zametki bolj pravične družbene ureditve.