O nas

Od leta 2003 pri nas deluje Kulturni center sv. Martin Tourski – Slovenija, katerega glavna naloga je koordinirati vse aktivnosti za vzpostavitev poti preko Slovenije ter ovrednotenje kulturne dediščine povezane z sv. Martinom na naših tleh. Kulturni center je nacionalni koordinator poti in ima za to nalogo pooblastilo Sveta Evrope. Je član evropske mreže kulturnih centrov sv. Martina Tourskega, ki so bili ustanovljeni v Franciji, Italiji, Sloveniji in Hrvaški. Mreža se postopoma širi tudi v Nemčijo in Avstrijo. Svet Evrope je mrežo potrdil leta 2013. Predsedovanje mreže in njeno evropsko koordinacijo prevzame vsako leto druga država, in sicer: Francija 2012, Hrvaška 2013, Slovenija 2014, Italija 2015 in Madžarska 2016. Države so obvezane, da v letu predsedovanja organizirajo en mednarodni dogodek, ob tem tudi sestanek predstavnikov mreže centrov ter da vzpostavijo znanstveni odbor, ki bo prispeval k znanstveno razvojni dimenziji sv. Martina.

Kontakt:

Evropski kulturni center sv. Martin Tourski – Slovenija
Brje 75, 5295 Brje
predsednik: dr. Edvard Kovač
tajnik: mag. Valentin Jenko
E: info@svetimartintourski.si