Pomen poti

Pomen poti je predvsem v ustavrjanju vezi med ljudmi in sicer na podlagi snovne in nesnovne kulturne dediščine povezane z sv. Martinom. Pot je neke vrste orodje, ki popotnikom, romarjem in drugim omogoča spoznavanje skupne kulturne dediščine. Povezovanje dežel srednje Evrope preko kulturnih poti tako omogoča pogoje za bolj humano, etično in vzajemno Evropo. Pri iskanju in graditvi evropske identitete je nujno tkati vezi med predsatvniki civilne družbe in si skupaj želeti, da se preseže stereotipe in predsodke.