Etapa 6

MARIBOR - MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Etapa je dolga 33,3 km. Predvideni čas zmerne hoje je 9h.

Pomembnejše točke: Maribor, sv. Urban nad Mariborom, Kamnica, grad Betnava, Miklavž na Dravskem polju.

KAMNICA

Cerkev sv. Martina

Zgodovina cerkve se začne v 12. stoletju z gradnjo prve cerkve. To romansko zgradbo so v 14. in 15. stoletju razširili v gotskem stilu. V 18. stoletju so cerkev, ki je bila že v precej slabem stanju, z uporabo ostankov prenovili v baročnem stilu, vendar so ohranili tudi gotske detajle (npr. apsida). Kamnico upravičeno prištevamo med najpomembnejše slovenske baročne spomenike. Poleg ostalih dekorativnih elementov posebej izstopa strop s štirimi kupolami, poslikanimi z manj znanimi prizori iz življenja patrona cerkve sv. Martina in simboličnimi liki ter reki, ki delujejo kot neke vrste uganke, katerih pomen odkriva prav latinski rek, napisan v osrednjem prizoru poslikave. Razlaga fresk.