Etapa 9

SLOVENSKA BISTRICA - ZREČE

Etapa je dolga 33,4 km. Predvideni čas zmerne hoje je 9h 30min.

Pomembnejše točke: Slovenska Bistrica, Bistriški vintgar, Šmartno na Pohorju, Trije Kralji na Pohorju, Zlakova, Zreče.

ŠMARTNO NA POHORJU

Cerkev sv. Martina

Župnijska cerkev je iz začetka 13. stoletja v kateri so ene najstarejših romanskih fresk na Slovenskem (začetek 13. stoletja). Na renesančno prezidavo spominja le še freska iz 16. stoletja, ki prikazuje zadnjo sodbo. Leta 2000 so pri restavriranju cerkve odkrili romanske stenske poslikave, zaradi katerih je cerkev sv. Martina v Šmartnem na Pohorju postala najpomembnejši spomenik romanike na Slovenskem. Freske sodijo med izredno redke poslikave, tako v slovenskem kot v srednjeevropskem prostoru. Upodobitev sv. Martina, ki jo uvrščajo v obdobje zgodnje gotike, se nahaja na vzhodni steni cerkve. Poleg njega je upodobljen sv. Nikolaj. Takšna razporeditev gotovo ni naključna, saj sta bila oba škofa velika dobrotnika ubogih.

Šmartno na Pohorju. Detajl fresk v Šmartnem. Obe fotografiji foto: Bine Kovačič

ZLAKOVA

Cerkev sv. Martina

Cerkev so domnevno začeli graditi kartuzijani iz Žič v 14. stoletju. Ena izmed njihovih kleti je bila tukaj v bližini. Na vzhodni strani cerkvene ladje je vhod v poznogotskem stilu. Glavni oltar je iz leta 1709 in je posvečen sv. Martinu, ki ima poleg sebe gosko, na desni strani je apostol Jakob mlajši in na levi apostol Filip.

SLOVENSKA BISTRICA

Grad

Grad je v uradnih dokumentih prvič omenjen v 14. stoletju. V teku stoletij je večkrat menjal gospodarja. V 17. stoletju so ga prezidali v baročni dvorec s tremi vogalnimi in enim okroglim stolpom ter zaprtim dvoriščem. Najlepša dvorana je dvonadstropna viteška dvorana s freskami iz začetka 18. stoletja. Dodatne informacije o gradu.

BISTRIŠKI VINTGAR

Slikoviti Bistriški vintgar je naravna znamenitost, ki vas bo navdušil s svojo neokrnjeno naravo. Več...