Simbol vzajemne delitve

Leta 2005 je Svet Evrope sv. Martina imenoval za evropsko osebnost in s tem tudi potrdil njegov pomen za oblikovanje bolj solidarne, humane in vzajemne Evrope. Njegova človekoljubna gesta delitve vojaškega plašča z beračem je postala simbol vzajemne delitve in temelj na katerem naj evropski narodi gradijo svojo skupno prihodnost.

Sv. Martin se nam zato najprej predstavlja kot etični ideal človeške solidarnosti, ki se je že od začetkov njegovega čaščenja globoko vtisnil v kulturno zavest današnjih evropskih narodov. Da je temu res tako, priča že ljudsko pripovedovanje o sv. Martinu, ki je tako zvesto prikazano na vseh njegovih upodobitvah: sv. Martin ni postal ne simbol rimskega vojaka in tudi ne simbol krščanskega škofa, ampak simbol človeške sočutnosti.

Pot sv. Martina, ki torej temelji na njegovi osebnosti, želi preko skupne evropske kulturne dediščine omogočiti raznovrstno kulturno izmenjavo, ki bo obogatila naše sobivanje in Evropo naredila za bolj prijazno in človeško, predvsem pa poglobila zavest o naših skupnih vrednotah in temeljih. Nikakor pa ne gre zgolj za obrat v preteklost, ampak ravno nasprotno: sv. Martin pomeni simbol blagostanja in upanja v prihodnost, ko nikomur ničesar več ne bo primanjkovalo.